logo
trafban.ru
Daberili Tuchebi
Pirveli Seqsis Problemebi
Momwovet Puchu(Inga)
Shentvis 5 Piradi Gzavnilia
Komentari istoriaze: me 15 viyavi is ase 25
Komentaris damateba
Istoriashi dabruneba
Smailebi
Sul 7 komentari
Mtavarze
owap.su eban.su ruwap.mobi owap.su
Kumshva: 58.8% | Online: 32
© Nashebi.Ru