logo
Tqventivs Axali Werilia
Dzudzus tavebi
Araqalishvili Colad
Gaizome Penisi
Komentari istoriaze: me 15 viyavi is ase 25
Komentaris damateba
Istoriashi dabruneba
Smailebi
Sul 7 komentari
Istoriebshi
Kumshva: 54.2% | Istoriebshia: 24
© Nashebi.Ru
rosban.su rosban.su owap.su ruwap.mobi owap.su imTop.ru